Základní údaje:

Název: Core Property, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČ: 04916760
Sídlo: Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10

Zapsána pod značkou: B 21453 vedená u Městského soudu v Praze

Zveřejněné dokumenty:

Dosud nebyly zveřejněné žádné dokumenty.